X

 PRIVACYVERKLARING
Het in deze privacyverklaring opgenomen privacy beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die kennel Van Breezand’s Bravoure verwerkt van haar relaties of andere geïnteresseerden.
Deze Privacyverklaring is vastgesteld op 20 mei 2018 en kan in de toekomst worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website www.vanbreezandsbravoure.nl bekend gemaakt.

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
De kennel ‘van Breezand’s Bravoure’ (hierna verder aangeduid als BRBR) kan persoons gegevens over u verwerken, doordat u gebruikt maakt van de diensten van BRBR, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier of inschrijfformulier aan BRBR heeft verstrekt. BRBR kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • voor- en achternaamadresgegevens
 • bankrekeningnummer
 • telefoonnummer, emailadres, IP-adres
 • naam, geslacht, NHSB nummer, stamboomgegevens voorouders en nakomelingen van uw hond(en)
 • uitslagen van uw hond(en) op clubdagen, clubmatches, tentoonstellingen, (fokgeschiktheids)keuringen en andere wedstrijden ter publicatie op onze website
 • resultaten van (gezondheids)onderzoeken van uw hond(en) ter publicatie op onze website
 • foto’s van u en/of uw hond(en) tijdens deelname aan door BRBR georganiseerde evenementen en activiteiten ter publicatie op onze website / Facebook pagina
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie en telefonisch

WAAROM BRBR DEZE GEGEVENS NODIG HEEFT
BRBR verwerkt uw persoonsgegevens om contact met u op te kunnen nemen via telefoon, post of email als u daar om verzoekt, en/of om de door u gebruikte diensten van BRBR  te verlenen zoals bijvoorbeeld:

 • toesturen nieuwsbrief, uitnodigingen etc;
 • deelname aan activiteiten van BRBR;
 • ten behoeve van het fokbeleid en fokkerijzaken

HOE LANG BRBR GEGEVENS BEWAART
BRBR bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de dienstverlening te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien de gewenste dienstverlening van BRBR door u wordt opgezegd.

DELEN MET ANDEREN
BRBR verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van de dienstverlening aan u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Op de website van BRBR worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. BRBR gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar g.kolster@kpnmail.nl.  BRBR zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN
BRBR neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van BRBR maakt gebruik van een SSL certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. De computers met persoonlijke gegevens zijn beveiligd via beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door BRBR verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met BRBR via het emailadres: g.kolster@kpnmail.nl.

CONTACTGEGEVENS
https://www.vanbreezandsbravoure.nl is een website van BRBR en is als volgt te bereiken:
Kennel v. Breezand’s Bravoure
Vijfven 3, 1749 DB Warmenhuizen

Powered by SHARK Connect